2e_PaaKuva

 

Korjausneuvonta, työsuunnitelmat ja kustannusarviot

Käydään läpi kohteen historia, vauriot ja töiden toteuttamisen marssijärjestys. Selvitetään myös onko asiakkaan toiveet ja resurssit oikeassa suhteessa kohteen vaatimaan työmäärään.